Lokaal werk

In 1967 ontstond de afdeling VU Diepenbeek onder impuls van enkele Vlaamsgezinde Diepenbekenaren, de ouderen onder ons herinneren zich zeker nog de huisbezoeken van Gust Pardon, Marcel Moyens zaliger, Luc Samyn, Dennis Vlayen, Tony Debacker en anderen.

Tijdens dat eerste jaar 1968, onder voorzitterschap van Gust Pardon, behaalde Diepenbeek in de provinciale verkiezingen één verkozene zijnde Mevrouw Henckaerts, goed voor 1200 voorkeurstemmen.

De afdeling bleef zeer levendig onder de verschillende voorzitters: Luc Samyn, Ludo Henckaerts, Gody Barbaix en anderen. Midden 80 er jaren had de afdeling Diepenbeek zelfs 170 betalende leden.

 

 

In 1988 onder voorzitterschap van ons aller betreurde Marcel Moyens ging VU Diepenbeek voor het eerste onder de naam VU naar de gemeenteraadsverkiezingen en het was een schot in de roos, ondanks het ongeloof van vele mensen haalden we 2 raadsleden.

 

Door de verhuis van drijvende kracht Marcel Moyens naar Eisden, kwam de werking op een lager pitje te staan. We kennen dan allemaal het debacle van Bert Anciaux en zijn tranen geplengd aan slapende bomen. Als in de herfst van 2001, op 13 oktober om precies te zijn, de N-VA ontstaat uit de onenigheid over het goedkeuren van de Lambertmontakkoorden telt de afdeling Diepenbeek  slechts 10 leden. Toch besliste het toenmalige bestuur onder impuls van Gaston Steegmans en Jef Bynens verder te doen.

Anno 2015 is de afdeling N-VA Diepenbeek weer springlevend, met een steeds groeiend bestuur en een groeiende achterban. We nemen dan ook graag de uitdaging aan om onze succesvolle verkiezingsscore te evenaren en zelfs te verbeteren in 2018!