De mobiliteitsvisie: een woordje uitleg!

Op 20 maart 2024

Maandag werden op de gemeenteraard een aantal wijzigingen aan het mobiliteitsplan goedgekeurd.

Waarom weer veranderen?

De huidige visie is er gekomen in samenspraak met de burgers en een mobiliteitsbureau. We willen met het beleid namelijk een veilige omgeving creëren voor de kwetsbare weggebruiker.

Na een proefperiode van 6 maanden, hebben we opnieuw geluisterd naar de burgers en zijn er een aantal punten naar boven gekomen die nog beter kunnen.

Bocht van 180°?

Wij betreuren enorm dat de oppositie, dewelke 8 maanden geleden het mobiliteitsplan nog “ambitieus en gedurfd” noemde, hier niet in mee gegaan is en tegenstemde. De opmerkingen die ze aangekaart hadden zitten er in verwerkt en bovendien zijn deze aanpassingen er ook op vraag van de Diepenbekenaar.

 

Hieronder vinden jullie ze nog eens allemaal op een rij.

Snelheid

o    Verkleining zone 30 op Kapelstraat (N2) + uitbreiding deel Katteweidelaan : hier gaan we werken van eiland ( Molenstraat ) tot eiland ( J.Grouwelstraat ). Zone 30 is er vooral om de omleidingsweg te promoten zodat het doorgaand verkeer niet meer door het centrum moet waardoor het veiliger is in het centrum voor voetgangers en fietsers.

o    Extra deel 70km/u op Industrielaan tussen Stationsstraat en Molenstraat met afscheiding fietspad Industrielaan  => promoten van de omleidingsweg

o    50km/u op N2 (buiten zone 30)  => dit wordt voorzien tot aan de Aldi

o    Snelheidsremmers op Meidoornlaan en Dooistraat  => onderzoek en reacties van de bewoners heeft aangetoond, dat er te snel wordt gereden. 

o    Extra grondmarkeringen zone 30  

o    Trajecten onderzoeken en voorbereiden voor trajectcontroles  => dit heeft in andere gemeenten zijn effectiviteit al aangetoond.

Fietsers: we willen het centrum zo aantrekkelijk en veilig mogelijk maken voor de fietsers daarom extra wijzigingen.

o    Fietszones behouden + extra grondmarkeringen 

o    Fietssuggestiestroken in oker op Kerklaan, Toekomststraat en deel N2 , verder bekijken we nog de mogelijkheid tot fietsstraat in de Toekomststraat

o    Rugdekking Dooistraat einde fietspad  

Verkeerscirculatie :

o    De lussen willen we behouden, maar de Toekomsstraat en de Kloosterstraat worden terug opengesteld voor 2 richtingen.  De Kloosterstraat zal opnieuw voor 6 maanden als proef worden opengesteld in beide richtingen.  Zo kan er nadien terug geëvalueerd worden wat de impact hiervan is op de mobiliteit in ons centrum. 

o    Vergroening éénrichtingsdeel Sint-Janslaan  

o    Bewegwijzering Industrielaan uitwerken, hier zetten we druk om zsm borden te plaatsen

 

N-VA Diepenbeek vindt dat de kwetsbare weggebruiker prioriteit heeft alsook een veilige schoolomgeving. Dit zullen we blijven verdedigen. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is